Autors Viatgers

En aquesta pàgina oferim l'oportunitat de poder conèixer una mica més a fons algun dels grans autors, acompanyats d'una breu biografia, també adjuntem una petita selecció d'alguns dels seus llibres.