Distribuïdora / Altaïr (Revista)

La revista Altaïr, pel seu caràcter monogràfic, pretèn profunditzar en els múltiples aspectes que configuren la geografia i la realitat humana dels països i àrees geogràfiques que es tracten.